STYRELSEN & SEKTIONER 2021

Tillsammans är vi alla Åkerbo Hästklubb

STYRELSEN

Per Eskilander Ordförande
Madeleine Hjortsparre Sekreterare
Karolina Sörman Kassör
Roddy Oscarsson Ledamot
Viveca Carlsson Hjerpe Ledamot
Fredrik Ahlström Ledamot
Johanna Ljungren Ledamot
Calle Jämtin Ledamot
Heléne Karlsson Suppleant

TÄVLINGSSEKTIONEN

Heléne Karlsson
Mathilda Carlsson Hjerpe
Ida Olsson
Susanne Nilsson
Viveca Hjerpe Carlsson
Rosita Karlsson
Amie Löfberg

UNGDOMSSEKTIONEN

Madeleine Hjortsparre (ansv)    
Mathilda Carlsson Hjerpe (ansv)                  Lovisa Ahlström

UTBILDNINGSSEKTIONEN

Kristina Ekstrand
Karolina Sörman

MATERIALSEKTIONEN

Fredrik Ahlström                                              
Jörgen Svensson
Roddy Oscarsson
Roger Olofsson
Calle Jämtin     


FIKASEKTIONEN


Anette Stålgren