STYRELSEN & SEKTIONER 

Tillsammans är vi alla Åkerbo Hästklubb

STYRELSEN

Per Eskilander OrdförandeFredrik Ahlström, vice Ordf
Madeleine Hjortsparre Sekreterare
Karolina Sörman Kassör
Amie Löfberg Ledamot
Julia Richardsson, Ledamot
Heléne Karlsson Ledamot
Calle Jämtin Ledamot
Cecilia Rydberg Ledamot
Johanna Ljungren Suppleant, ansvarig barnperspektiv Säker & Trygg
Viveca Carlsson Hjerpe Suppleant

TÄVLINGSSEKTIONEN

Heléne Karlsson
Julia Richardsson
Ida Olsson
Viveca Hjerpe Carlsson
Rosita Karlsson
Amie Löfberg

UNGDOMSSEKTIONEN

 Nelly Liljegren, OrdfLovisa Ahlström, vice Ordf
Madeleine Hjortsparre (kontakt)  


UTBILDNINGSSEKTIONEN


Karolina Sörman

MATERIALSEKTIONEN

Fredrik Ahlström                                              
Roger Olofsson
Calle Jämtin     


MATsektIONEN


Anette Stålgren