Årsmöteshandlingar 2024

Årsmöte Agenda 2024.pdf
Verksamhetsberättelse Åkerbo Hästklubb 2023.pdf
Stadgar Åkerbo Hästklubb 2024.pdf

Agenda Årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse Åkerbo Hästklubb 2022 (1).pdf

Valberedningens förslag

.

Underlag Valberedning ÅHK årsmöte 2023

Styrelse:

 

Förslag till val av

Ordförande: Pelle Eskilander, omval på 1 år

Kassör: Karolina Sörman, omval 2 år

Vice ordförande: Fredrik Ahlström, omval 2 år

Ledamot: Amie Löfberg omval 2 år

Viveca Carlsson Hjerpe, suppleant omval 1 år

 

Calle Jämtin, kvarstår 1 år

Heléne Karlsson, kvarstår 1 år

Madeleine Hjortsparre, kvarstår 1 år

Julia Richardsson, kvarstår 1 år

 

Nyval Ledamöter

Cecilia Rydberg 2 år

Johanna Ljunggren suppleant 1 år

 

Ridhusgruppen:

Calle Jämtin, Fredrik Ahlström, Karolina Sörman

Materialsektion: Fredrik Ahlström, Calle Jämtin, Jörgen Svensson, Roger Olofsson

Tävlingssektion; Heléne Karlsson, Mathilda Carlsson Hjerpe, Ida Olsson, Susanne Nilsson, Viveca Carlsson Hjerpe, Rosita Karlsson, Amie Löfberg

Matsektion; Vakanta platser, kvarstår Anette Stålgren

Utbildningssektion; Kristina Ekstrand, Karolina Sörman

Ungdomssektion: Ordförande Nelly Liljegren, vice ordf Lovisa Ahlström. Stödfunktioner; Madeleine Hjortsparre

 

Revisorer: Bo Nilsson, Annette Hemlin

Valberedning; Kerstin Bjellert

 MEDLEMSBREV JANUARI 2021

Hej alla medlemmar!

Nu är det nytt år och nya möjligheter! Åkerbo Hästklubb har tagit sig igenom förra året på ett relativt bra sätt och nu ser vi fram emot en bra vår och som det ser ut kan vi genomföra våra tävlingar och andra aktiviteter som planerat.  

Den 21 februari 2021 kl 14.00 är det dags för årsmöte. Vi kommer i år att ha detta digitalt via Microsoft Teams. Länken hittar ni här nedanför och på facebook där vi skapat ett evenemang för årsmötet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2ZhYTRkYjAtM2Q5OC00NmMwLWEzMWItZDA3MTU0ZDkwM

TIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d14e990-f8a0-44da-bae9-

4d897f6c15be%22%2c%22Oid%22%3a%22467703ba-ce55-440d-9790-e98095ea90ae%22%7d  

Dagordning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer att finnas digitalt på Facebook innan mötet. Vi hoppas att många av er som inte bor på Öland vill ansluta till oss digitalt. Några ur styrelsen kommer att samlas i ridhuset och det är härifrån vi "sänder" mötet. Man behöver inte ladda ner någon app utan kan följa mötet via webben. Jag rekommenderar att man följer via en dator för bästa funktionalitet, men det går att använda en mobiltelefon också.

Det kommer att bli en mindre förändring i styrelsen och valberedningen kommer att föreslå en ersättare vid årsmötet. Men det finns alltid plats för fler ideella krafter i klubben. Vill du arbeta i styrelsen, eller vill du föreslå någon? Kontakta Kerstin Bjellert i valberedningen, hon kan hittas på messenger eller meddela dig via Facebook så förmedlar vi kontakten. Vi behöver alltid fler personer i våra sektioner. Tävlingssektionen tar tacksamt emot fler när det gäller att hjälpa till vid kommande tävlingar. En annan sektion som kommer att behöva en ny sammankallande person är Matsektionen. Troligtvis kommer det att bli ett fortsatt lugnt år för den sektionen men känner du att du gärna vill hjälpa till att koka kaffe, fixa smörgåsar och hålla öppet i kiosken vid våra tävlingar så anmäl dig till styrelsen (det går bra att maila till sormankarolina@gmail.com). Dessutom behöver vi fler som vill hjälpa till i valberedingen.

Jag skulle vilja passa på att hälsa extra varmt välkomna till de nya medlemmarna som börjat rida på vårt ridlekis med Madeleine. Snart startar förhoppningsvis terminen upp med nya grupper och tillfällen. Håll utkik och anmäl ert intresse till Madeleine Hjortsparre.

Medlemsavgift har ett flertal, närmare bestämt 23 stycken, redan betalt och det är vi glada för. Förra året kom vi upp i totalt 106 medlemmar, vilket är väldigt roligt. Hoppas att alla vill stanna kvar 2021 och att fler vill ansluta till oss. Medlemsavgift; 300 kr junior och 400 kr senior betalas via swish till 123 365 76 99, eller bankgiro 406-9274.

 

På årsmötet kommer styrelsen att berätta om alla små och stora saker som hänt under året och vilka planer vi har för den kommande tiden. Bland annat kan vi berätta att vi fått ett bidrag från Eons Miljöfond om 50 000 kr för att återvinna regnvatten och bevattna ridhuset med.

Ett särskilt stort tack riktar vi förstås till klubbens Guldsponsorer;

Rit & Cad, Grandins Bygg, Ica Nära Källa, Jesses Lantservice, Revisorerna i Borgholm, Ica Nära Löttorpshallen, Böda Hamns Camping, Sandbybadets Camping, Hovslagare Bo Götesson, Folke Nilsson Bygg!

Tack till våra byggsponsorer som möjliggjort vårt ridhus!