Åkerbo Hästklubb

Åkerbo Hästklubb

Är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen anordnar bland annat träningar och klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Under två dagar i juli anordnas vår stolthet – Åkerbo Kombi, en stor hopp- och dressyrtävling för både ponny och häst som lockar deltagare från hela södra Sverige. ÅHK har tävlingsryttare som individuellt representerar klubben på tävlingar runt om i Småland.

Utöver ovan nämnda anordnas pyssel- och temadagar, uteritter, utflykter m.m. Klubben brukar också ordna ponnyridning i samband med olika arrangemang på norra Öland.


STYRELSE 2020

Klubbens mål

• Erbjuda barn, ungdomar och vuxna en meningsfull och stimulerande fritid i form av väl fungerande lektionsverksamhet och en utomhusridanläggning. 

• Erbjuda träningsmöjligheter anpassade till varje medlems individuella kunskapsnivå. 

• Verka för kamratskap och god klubbanda och att på detta sätt stärka ungdomars  självkänsla och trygghet och öka deras förmåga att ta ansvar för sig själva och andra. 

• Ge utrymme för nybörjare att känna glädje och personlig trygghet i samband med ridsport  och genom anpassad lektionsverksamhet få möjlighet att utvecklas i sin egen takt. 

• Skapa förutsättningar för duktiga och intresserade ryttare att utvecklas genom bra  träningsmöjligheter så att de kan nå goda resultat i tävlingssammanhang.

Anläggning

Wedbylund
Här finns en sand- och en gräspadock samt material för såväl hopp- som dressyrträning och tävling. Som medlem i klubben får du tillgång till anläggningen (träningar sker vanligtvis i sandpadocken). Vid Wedbylund arrangeras de flesta av klubbens tävlingar och övriga aktiviteter.

Inom kort står även vårt nya ridhus på plats!