Säker & Trygg Förening

Åkerbo Hästklubb Säker & trygg

Åkerbo Hästklubb är sedan 2022 certifierad enligt kvalitetsnormen Säker & Trygg Förening i Borgholms kommun. Det innebär att vi följer och utvärderar olika kvalitetskrav i vårt styrelsearbete och omsätter detta i våra olika verksamheter.

Värdegrund

Värdegrund Åkerbo Hästklubb

  • Alla medlemmar ska genom ord och handling verka för kamratskap och god klubbanda och på detta sätt stärka ungdomars självkänsla och trygghet och öka deras förmåga att ta ansvar för sig själva och andra.
  • Ledare i Åkerbo Hästklubb ska ge utrymme för nybörjare att känna glädje och personlig trygghet i samband med ridsport och genom anpassad lektionsverksamhet få möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Genom att visa respekt för varandras olikheter och åsikter, kunskapsnivå och ambition, kan vi uppnå en god klubbanda. Genom att kompromissa och hitta lösningar för att tillgodose många önskemål, kan vi uppnå en god klubbanda. Genom att uppmärksamma varandra på tävlingsplatser, glädjas åt varandras framgångar och uppmuntra, kan vi stärka ungdomars självkänsla.

LEdstrjärnor


-Barn är inte små elitidrottare

-Domaren är mänsklig

-Ledarna är oftast ideella

-Föräldrar hejar på alla

-Barnidrott ska bygga på lek och glädje