Policy för fotografering och publicering

Vid allmänna aktiviteter som Åkerbo Hästklubb ordnar, framför allt tävlingar, förekommer fotografering av deltagare. Dessa fotografier använder vi i sociala medier och på vår hemsida för att visa upp verksamheten på olika sätt. Om du deltar i aktiviteterna förväntas du godkänna publicering av bilderna. Om du inte vill medverka på bilder, meddela tävlingsledningen eller aktivitetsledaren.