Anläggningsskiss Wedbylund

Vår utebana ligger längs Byrumsvägen, direkt efter skylt mot Ullcentrum.  Här finns hindermaterial, sandpaddock, stora gräsytor och en tävlingsbana. Kö väg 136 mot Löttorp, svängs vänsteri rondellen och efter ca 300 meter höger efter skolan, mot Byrum. Vår anläggnings finns sedan på vänster sida ca 1 km efter korsningen längs Byrumsvägen. 

Ridhuset hittar ni på den finurliga adressen Badringen 3. Följ skyltar mot Byrum men sväng höger direkt efter badet, där står skylt Ridhus. Parkering av personbilar sker på höger sida mot badet till. Bil med hästsläp kör in första infarten vid kortsidan och porten, kör sedn in bakom ridhuset och parkera på sneddeb. VId hemfärd fortsätt rakt fram och runda ridhusets andra gavel och kör ut i den andra utfarten.

Hopptävlingar

Dressyrtävling 2023

Anläggningsskiss då vi använder dubbla dressyrbanor.

Anläggningsskiss tävlingsplats Böda Sand