ANLÄGGNINGSKORT

Medlemskap i Åkerbo Hästklubb krävs för att få nyttja ridhuset. 

  • Ridhuskort helår: 1400 kr (gäller/ekipage)
  • Ridhuskort/gång: 80 kr
  • BETALNING till Bankgiro 406-9274 eller SWISH 123 365 76 99.  Avgift ska vara erlagd innan träning.

         Märk tydligt vad betalningen gäller.

         Frågor Karolina Sörman.